به وبسایت ما خوش آمدید

این سایت با هدف  ترویج علم نظام آراستگی محیط کار یا همان ۵s راه اندازی شده است. در این سایت مجموعه فرم ها و فایل های آموزشی و پیاده سازی آن قرار داده شده است که می توان به عنوان یک مشاور در کنار خود آن ها را داشته باشید. در ضمن شما می توانید از مطالب و مقالات مرتبط با ۵s استفاده کنید و دانش خود را در این باب افزایش دهید.

تخصص های ما

آموزش ۵s
ممیزی ۵s
پیاده سازی ۵s