صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵ اس

تمام فرم ها و دستورالعمل های آموزشی و پیاده سازی ۵s را از لینک زیر مشاهده کنید:

فایل ورد صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵s را دانلود کنید:

اینجا کلیک کنید و  فایل ورد را به صورت رایگان دانلود کنید.

 

 

صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار

صفحه :   ۱  از   ۱

کد سند: FR-100

شماره ویرایش: ۰۰

تاریخ ویرایش: ۹۵/۰۹/۰۱

محل تشکیل جلسه:

دبیر جلسه: 

شماره جلسه:                                صفحه:

تاریخ جلسه:                                 ساعت:

حاضرین جلسه:

 

 

 

غائبین جلسه:

 

 

مهمانان جلسه:

 

دستورجلسه:

 

شرح جلسه:                                                                         بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

ردیف شرح تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده مسئول انجام مهلت انجام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و امضاء حاضرین در جلسه:

 

 

 

 

مصوبات این صورتجلسه برای حاضرین و غائبین لازم الاجراست.
صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار 5 اس

صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵ اس

فایل ورد صورتجلسه نظام آراستگی محیط کار ۵s را دانلود کنید:

اینجا کلیک کنید و  فایل ورد را به صورت رایگان دانلود کنید.

 

گزارش ماهانه پیاده سازی نظام آراستگی ۵s واحدها

 

 لوگو شرکت گزارش ماهانه آراستگی واحدها صفحه :  از

کد سند:  FR-10-100

شماره ویرایش:  ۰۰

تاریخ ویرایش:   —

 

گزارش ماه :                                                                                         واحد:

(ستون های این جدول از چپ به راست است، در فایل ورد پیوست در این صفحه این مشکل برطرف گردیده است=ویکی فرم)

نقاط ضعف و موارد قابل گزارش به کارگروه نقاط قوت ارزشیابی تاریخ بازدید نام و نام خانوادگی شماره اتاق
۳ ۲ ۱

پارامترهای ارزیابی: در هر بازدید ، به هریک از پارامترها امتیازی از ۱۰  بدهید .

  • همکاری و برخورد مناسب با نماینده واحد
  • اجرای اصول نظام آراستگی به صورت مستمر( دستورالعمل ها )
  • اجرای اقدامات قبلی تعیین شده از سوی کارگروه و ابلاغ شده از سوی نماینده واحد

نام و امضاءنماینده واحد:                                                             

گزارش ماهیانه نظام آراستگی محیط کار 5s

گزارش ماهیانه نظام آراستگی محیط کار ۵s

فایل ورد این فرم کاربردی در پیاده سازی و ممیزی ۵S را از لینک زیر دانلود کنید:

فایل ورد فرم گزارش ماهیانه پیاده سازی و ممیزی نظام آراستگی محیط کار ۵S

 

مجموعه های کامل فرم ها و فایل های مرتبط با نظام آراستگی محیط کار ۵S را از لینک زیر مشاهده کنید:

دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

برای مشاهده مجموعه های کامل آموزشی و مشاوره نظام آراستگی محیط کار ۵S بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

 

۱- هدف: هدف اطمینان از ایجاد یک نظام پویا ومستمر در خصوص بهسازی محیط های کاری سازمان بطوریکه کارائی و اثربخشی فعالیتهای کیفی سازمان در نظام مدیریت کیفیت (کیفیت – بهروری – ایمنی – رفاه) شرکت تقویت گردد.

 

۲- محدوده اعتبار: این دستورالعمل مربوط به کل شرکت بوده و کلیه فعالیتهای واحدهای دفتر مرکزی در تمام سطوح سازمانی و در همه زمانهاو بطور مستمر شامل می گردد.

۳- مسئولیتها:. مسئولیت اجرای این دستورالعمل بعهده کلیه پرسنل شرکت با توجه به موقعیت وجایگاه سازمانی فرد  می باشد.

  بیشتر بخوانید

درباره نظام آراستگی محیط کار ۵S

مقدمه ای بر نظام آراستگی محیط کار

نظم، ترتیب و ایمنی از مهم ترین پارامتر های دستیابی به موفقیت در سازمان ها ست. نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی مدل ها و استانداردهای مدیریتی و تعالی سازمانی، مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور و با توجه به منافع ایجاد انضباط و نظم، سازمان های سرآمد، اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه به انجام رسانیده اند.

 در این راستا، مدل های مختلفی در خصوص ساماندهی محیط توسط سازمان ها بکار گرفته شده است ولی نظم و ترتیب نهفته در فرهنگ ژاپنی ها، باعث ایجاد و توسعه مدلی برای پاکسازی، انضباط، نظافت، نگهداری و فرهنگ سازی در یک سازمان شده است. این موارد، به عنوان یک مدل آراستگی، ۵S نامگذاری شده است. برای دستیابی به اهداف و آرمانهای کاری باید در ابتدا زمینه و شرایط لازم برای دستیابی به آن را فراهم آورد.

 ایجاد شرایط مطلوب در محیط کار و زندگی کاری در صورت به خدمت گرفتن تکنیک ها و اصول ۵S ( پاکیزگی، نظم و ترتیب، تمیزی، استانداردسازی و نهادینه کردن) و همچنین تدوین برنامه دقیق زمانبندی شده فعالیت اجرائی میسر می باشد. این روش در ایجاد محیطی سازمان یافته، مرتب و پاکیزه، استاندارد و سامان یافته تاکید دارد.

 در عین حال با توجه به تاکید این تکنیک بر مفاهیم بسیار ساده و ابتدائی، درک آن بسیار آسان است ولی برای اجرای مؤثر آن همکاری و مشارکت آحاد کارکنان را می طلبد. نظام آراستگی ضمن آموزش اصول ابتدائی کیفیت گرائی، سازمان ها را در دستیابی به بهره وری بالاتر یاری می رساند که این مهم از طریق اجرای نظام مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM ) تحقق می یابد و برای اجـرای این نظام نیز بـاید بستر فـرهنگی لازم و منـاسب را ایجاد نمود کـه اولیـن اقـدام آن اجرای اصول ۵S می باشد. در سال ۱۹۸۰ برای اولین بار ۵S  در کشور ژاپن معرفی شد و سپس به دیگر کشورها از جمله سنگاپور، مالزی، تایلند، برزیل، روسیه، مجارستان و … منتقل گردید.

بیشتر بخوانید