دستاوردهای نظام آراستگی ۵S، عوامل موفقیت و موانع و مشکلات

 دستاوردهای اجرای نظام ۵S:

 1. بهبود بهره وری شرکت بوسیله شناسایی و رفع اتلافهای سازمانی و اداری ( MUDA ) ناشی از فقدان نظام آراستگی
 2. ارتقاء روحیه کاری، رضایتمندی شغلی و شادابی کارکنان به دلیل زیباسازی و آراستگی محیط کار
 3. پویاتر نمودن فرهنگ سازمانی و فعالسازی کارکنان در جهت مشارکت و بهبودجویی در محیط کار
 4. ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی و تیمی به دلیل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام ۵S در قالب کار تیمی.
 5. بهبود در وضعیت ایمنی محیط کار
 6. بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
 7. بهبود روابط انسانی
 8. دسترسی سریع به اسناد ، مدارک و سوابق
 9. ایجاد بستر و زمینه مناسب برای اجرای سایر نظام های مدیریتی، از جهت عادت به نظم پذیری و استانداردسازی سیستم
 10. تسریع در جابجایی
 11. کاهش هزینه های در گردش
 12. بهبود و تقویت عملکرد تیمهای کاری
دستاوردهای نظام آراستگی محیط کار

دستاوردهای نظام آراستگی محیط کار

عوامل موفقیت اجرای نظام ۵S:

برخی از عوامل موثر در اجرا و پیاده سازی موفق این نظام عبارتند از :

 • حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از این نظام
 • بسترسازی ، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
 • آموزش مستمر در کلیه سطوح ( مدیران ارشد ، میانی و کلیه کارکنان ) جهت توجیه اهداف ، منافع و استانداردها و مکانیزم عملکرد در نظام ۵S
 • انتخاب افراد آگاه و دلسوز ، علاقمند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام ۵S
 • مستمر بودن و تداوم اجرای نظام ۵S
 • تهیه دستورالعمل های اجرایی ، چک لیست های ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روشهای پیاده سازی و افزایش اثربخشی این نظام
 • تهیه و اجرای روش های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر این نظام
 • تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و حمایت کامل وی

فواید نظام آراستگی محیط کار

موانع و مشکلات اجرای نظام ۵S :

– عمده ترین موانع و مشکلات عبارتند از :

 • عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
 • عدم شناخت کافی از این نظام و توانایی های آن و عدم حمایت لازم مدیران
 • عدم توجه به تداوم اجرای اصول ۵S و بلندمدت بودن اجرای آن
 • ساده انگاشتن نظام ۵S و عدم بررسی عمیق آن
 • تصویر و برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
 • نگرش حل کلیه مسائل از طریق این نظام

مجموعه های آموزشی و پیاده سازی ۵ اس را در زیر مشاهده کنید:

مراحل اجرای نظام آراستگی محیط کار ۵S و تعریف ۵ اس

مراحل اجرای نظام آراستگی محیط کار ۵S

سازمان ملی بهره وری ژاپن برای اجرای  ۵S مراحل زیر راپیشنهادکرده است.

بیشتر بخوانید

شرح کوتاهی پیرامون ۵S (نظام آراستگی)

در این بخش شرح کوتاهی بر نظام آراستگی ۵S نوشته شده است. هدف معرفی خیلی ساده نظام آراستگی محیط کار ۵ اس است که با معرفی اجزای آن انجام گرفته است.