روش عملی پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5S

روش عملی پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار ۵S

فواید اجرای نظام آراستگی (۵S) پنج‌اس:

اگر مؤسسه‌ای بتواند روش پنج‌اس را به صورتی صحیح پیاده کند،‌ شاهد نتایج زیر خواهد بود:

 • آراسته شدن محیط: اگر محیط کار منظم و آراسته باشد، کارکنان انگیزه بیشتری برای فعالیت خواهند داشت و این مطلب منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد.
 • افزایش ایمنی در محیط کار:‌ اجرای پنج‌اس منجر به پاکیزگی و نظم و انضباط تجهیزات می‌گردد. خرابی آنها کاهش یافته و تا حدود زیادی از سوانح جلوگیری می‌شود.
 • بهبود در راندمان تولید: با اجرای پنج‌اس و مرتب شدن محیط کار و کاهش عملیات اضافی مسلماً وضعیت تولید بهبود می‌یابد.
 • بهبود وضعیت ماشین آلات: با تمیز شدن ماشین آلات و ابزارها وضعیت کار با آنها بهبود یافته، نرخ خرابی و همچنین نیاز آنها به تعمیرات کاهش می‌یابد.
 • کاهش ضایعات: با مرتب شدن محیط کار و بهبود وضعیت ماشین‌آلات ، نرخ ضایعات نیز کاهش می‌یابد. این امر موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد.
 • آمادگی برای استقرار سایر فعالیتهای بهره‌وری : اجرای روش پنج‌اس منجر به آمادگی مؤسسه در اجرای سایر روش‌های بهبود بهره‌وری از جمله کایزن می‌شود.

روش عملی پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5S

روش عملی اجرای نظام آراستگی (۵S) پنج‌اس:

سازمان ملی بهره‌وری ژاپن برای اجرای پنج‌اس، برداشتن گامهای زیر را مناسب می‌داند:‌

۱- آمادگی:

الف) آگاهی مدیر عامل از فلسفه و فواید ۵S

ب) بازدید مدیر عامل از موسساتی که ۵S در آنها اجرا شده است.

ج) تعهد مدیر عامل در پیاده‌سازی ۵S

د) تشکیل کمیته پیاده‌سازی ۵S

هـ) انتخاب تسهیل کنندگان ۵S (سازماندهی کمیته‌های اجرایی ۵S )

و) آموزش اصول ۵S به تسهیل کنندگان و مدیران

۲- اعلام رسمی مدیر عامل:

روش عملی پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5S

 • اعلام رسمی مدیر عامل برای اجرای پنج‌اس در مؤسسه در طی زمان معین
 • شرح اهداف ۵S توسط مدیر عامل به کلیه کارکنان موسسه
 • تخصیص مکان به کمیته ۵S و عمومی کردن ساختار آن (به اطلاع عموم رساندن)
 • آموزش ابتدایی ۵S به اعضاء به کمک پوستر، آگهی‌های پارچه‌ای، نامه و …
 • سازماندهی برنامه‌های آموزش ابتدائی برای کلیه کارکنان

۳- تمیز کاری عظیم توسط کلیه کارکنان:

 • اختصاص یک روز کامل کاری به تمیزکاری
 • تهیه ابزار و مواد کافی برای شستشو و پاکیزگی
 • ایجاد گروههای کوچکی به منظور اجرای ۵S در هر بخش موسسه

۴- اجرای ابتدایی:‌

 • تشخیص اقلام غیرضروری و چگونگی رهایی از آنها
 • تشخیص اشیاء زائد توسط هر فرد (هر کس اشیاء زاید را خودش تشخیص دهد)
 • اختصاص ۲ روز کامل برای اجرای ابتدایی
 • ارزیابی دلایل ضایع شدن قطعات پرهزینه به منظور جلوگیری از تکرار آن

۵- انجام روزانه:

 • دور انداختن اشیایی که به کار نمی‌روند و مورد احتیاج نمی‌باشند.
 • مکان‌یابی تجهیزات مورد نیار به نحوی که دستیابی به کلیه تجهیزات به راحتی امکان‌پذیر باشد.
 • ارائه برنامه روزانه تمیزکاری به منظور ایجاد یک محیط کاری سالم و راحت
 • تشویق کارکنان به منظور ارتقای خلاقیتهای مربوط به شرایط ۵S

نکات مهم و اساسی اجرای نظام آراستگی (۵S) پنج‌اس:

روش عملی پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار 5S

عوامل اجراب موفقیت‌‌آمیز روش ۵S در یک مؤسسه عبارتند از:

 • تعهد و مشارکت مداوم مدیر عامل و حمایت کامل وی از آن
 • آغاز ۵S با آموزش
 • مشارکت کامل افراد مؤسسه در اجرای ۵S
 • تکرار مداوم چرخه ۵S به منظور دستیابی به استانداردهای بالاتر

نکته‌ای که بایستی به آن توجه شود. این است که مهمترین و مؤثرترین عامل در اجرای روش ۵S  اراده،‌ خواست و تعهد شخص اول مؤسسه است. چرا که اجرای ۵S نیازمند همکاری و هماهنگی بین کلیه کارکنان مؤسسه می‌باشد. همچنین اجرای ۵S منجر به هزینه‌هایی نظیر تعویض ملزومات شخصی، رنگ سالنها و … می‌شود که همگی آنها بایستی با هماهنگی شخص اول مؤسسه صورت پذیرد.

مطالب تکمیلی را با استفاده از محصولات پیگیری کنید.

محصولات دانلودی نظام آراستگی محیط کار ۵S را در کمتر از ۵ دقیقه داشته باشید: