چک لیست نظافت واحد تولید

نمونه چک لیست نظافت در نظام آراستگی محیط کار ۵S

اهمیت چک لیست نظام آراستگی:

در پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار یا همان نظام ۵S اگر بخواهیم صرفاً به آموزش کارکنان بسنده کنیم و از آنها بخواهیم مطابق آنچه که در دوره های آموزشی ۵S فراگرفته اند، عمل کنند، پیاده سازی ناقص انجام خواهد گرفت. در پیاده سازی پروژه های بهبود به هیچ عنوان نباید صرفاً به ذهن افراد اکتفا کرد. بلکه باید انجام هر کاری را منوط به تیک زدن در چک لیست کنید.

نظم و انضباط کاری تنها و تنها با استفاده از چک لیست ها نهادینه خواهد شد. این موضوع برای مسئول پروژه بهبود که در اینجا مسئول پیاده سازی ۵S است بسیار باید مورد توجه باشد و از تمام پرسنل بخواهد که مطابق با این چک لیست ها کار را انجام دهند.

چک لیست نظافت واحد تولید

نمونه چک لیست نظافت:

در این مطلب نمونه فایل ورد چک لیست نظافت در یک واحد تولیدی گذاشته شده است. محتوای چک لیست برای فضاهای اداری و یا تولیدی و یا محیط باز تفاوت دارد. شما می توانید از این نمونه چک لیست که به صورت رایگان گذاشته شده است الگوبرداری کنید و چک لیست های نظافت در بقیه اماکن شرکت خود را طراحی کنید.

   مورد نظافت

 

مکان نظافت

پله- کف – راهرو میز و صندلی شیشه و درب دیوار و سقف دستگاهها

کامپیوتر- پرینتر و غیره

کولر بخاری/شوفاژ و کپسولهای آتش نشانی خالی کردن سطل زباله سرویسهای بهداشتی
مسئول اجرا مسئول اجرا مسئول اجرا مسئول اجرا مسئول اجرا مسئول اجرا مسئول اجرا مسئول اجرا
دفتر رؤسا و سرپرستان تولید هفته ای دو بار هفته ای دو بار سه ماه یکبار شش ماهه هفته ای یکبار سه ماه یکبار دو بار در هفته هفته ای دو بار
خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات پرسنل مربوطه
سالن تولید هر شیفت یک بار هفته ای دو بار شش ماه یکبار سالیانه یک بار روزانه یکبار سه ماه یکبار دو بار در هفته روزانه یکبار
خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات خدمات
اتاق تست (کنترل ) هفته ای یک بار هفته ای یک بار سه ماه یکبار شش ماهه پس از هر بار استفاده سه ماه یکبار هفته ای یکبار
خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات
اتاق سرپرستی سالن جدید هفته ای سه بار هفته ای دو بار سه ماه یکبار شش ماهه هفته ای دو بار سه ماه یکبار سه بار در هفته روزانه یکبار
خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات خدمات
سالن جدید روزانه یک بار هفته ای دو بار شش ماه یکبار شش ماهه روزانه یکبار سه ماه یکبار دو بار در هفته روزانه یکبار
خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات پرسنل مربوطه خدمات خدمات خدمات

این چک لیست را با استفاده از لینک زیر به رایگان دانلود کنید:

تمام دستورالعمل ها و چک لیست ها را با هم داشته باشید: