نوشته‌ها

دستاوردهای نظام آراستگی ۵S، عوامل موفقیت و موانع و مشکلات

 دستاوردهای اجرای نظام ۵S:

 1. بهبود بهره وری شرکت بوسیله شناسایی و رفع اتلافهای سازمانی و اداری ( MUDA ) ناشی از فقدان نظام آراستگی
 2. ارتقاء روحیه کاری، رضایتمندی شغلی و شادابی کارکنان به دلیل زیباسازی و آراستگی محیط کار
 3. پویاتر نمودن فرهنگ سازمانی و فعالسازی کارکنان در جهت مشارکت و بهبودجویی در محیط کار
 4. ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی و تیمی به دلیل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام ۵S در قالب کار تیمی.
 5. بهبود در وضعیت ایمنی محیط کار
 6. بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
 7. بهبود روابط انسانی
 8. دسترسی سریع به اسناد ، مدارک و سوابق
 9. ایجاد بستر و زمینه مناسب برای اجرای سایر نظام های مدیریتی، از جهت عادت به نظم پذیری و استانداردسازی سیستم
 10. تسریع در جابجایی
 11. کاهش هزینه های در گردش
 12. بهبود و تقویت عملکرد تیمهای کاری
دستاوردهای نظام آراستگی محیط کار

دستاوردهای نظام آراستگی محیط کار

عوامل موفقیت اجرای نظام ۵S:

برخی از عوامل موثر در اجرا و پیاده سازی موفق این نظام عبارتند از :

 • حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از این نظام
 • بسترسازی ، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
 • آموزش مستمر در کلیه سطوح ( مدیران ارشد ، میانی و کلیه کارکنان ) جهت توجیه اهداف ، منافع و استانداردها و مکانیزم عملکرد در نظام ۵S
 • انتخاب افراد آگاه و دلسوز ، علاقمند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام ۵S
 • مستمر بودن و تداوم اجرای نظام ۵S
 • تهیه دستورالعمل های اجرایی ، چک لیست های ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روشهای پیاده سازی و افزایش اثربخشی این نظام
 • تهیه و اجرای روش های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر این نظام
 • تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و حمایت کامل وی

فواید نظام آراستگی محیط کار

موانع و مشکلات اجرای نظام ۵S :

– عمده ترین موانع و مشکلات عبارتند از :

 • عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
 • عدم شناخت کافی از این نظام و توانایی های آن و عدم حمایت لازم مدیران
 • عدم توجه به تداوم اجرای اصول ۵S و بلندمدت بودن اجرای آن
 • ساده انگاشتن نظام ۵S و عدم بررسی عمیق آن
 • تصویر و برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
 • نگرش حل کلیه مسائل از طریق این نظام

مجموعه های آموزشی و پیاده سازی ۵ اس را در زیر مشاهده کنید: