برنامه 5s

پنجمین S از برنامه ۵S – انضباط و نگهداری

پنجمین s دربرنامه۵s ، انضباط و نگهداری یا Seiketsu است. به زبان ساده، انضباط و نگهداری به معنی شکل دهی صحیح و انضباط فردی و گروهی در رعایت استانداردها است.

اهداف انضباط و نگهداری

 • حفظ و نگهداری نظم و انضباط
 • تامین آموزش برنامه ۵s
 • ارتقا آگاهی نسبت به کیفیت و بهره وری
 • اجرای برنامه ۵s  در قالب کار گروهی
 • اجرای برنامه ۵s با مشارکت و حمایت مدیریت رده بالا
 • ایجاد جو سالمی برای رقابت
 • افزایش حس تعلق و مالکیت سازمانی در افراد
 • ترویج فرهنگ انضباط

مراحل اجرای انضباط و نگهداری

۱-  تعهد مدیریت رده بالا:

 • تشویق و حمایت کامل از سوی مدیریت رده بالا
 • هدایت برنامه ۵s  توسط مدیریت رده بالا
 • حمایت برنامه ۵s  از طریق تامین منابع مورد نیاز
 • مدیریت رده بالا باید این باور را بپذیرد که درروشهای اجرایی یا روال کاری فعلی ممکن است اشکالات و نقص‌هایی وجود داشته باشد و خواهان بهبود و یافتن راه حل‌هایی برای رفع مشکلات با همکاری کارکنان باشد.

آموزش کارمندان

۲-  آموزش:

 • آموزش همگانی کارکنان در زمینه برنامه ۵s
 • بهره‌گیری از دانش و تجربه واحدها یا شرکت‌های دیگر که برنامه۵s   را اجرا کرده‌اند.
 • انجام بررسی و پژوهش در خصوص نحوه اجرای برنامه  ۵sدر سازمان

۳-  اجرای عملیات بستر سازی و تبلیغی:

 • تعیین طرح و برنامه مناسب در هر یک از واحدها با رهبری مسئول اجرای عملیات برای ارائه پیشنهادهای بهبود در حوزه واحد خود
 • طراحی و تهیه پوسترهای تبلیغاتی

۴-  اجرای برنامه ۵s

 • روز اول: ساماندهی ( از دور خارج کردن غیر ضروری)
 • روز دوم: مرتب سازی (در نظر گرفتن مکان مشخصی برای اقلام)
 • روز سوم: پاکیزه سازی (نظافت عمومی)
 • روزچهارم: استاندارد سازی (سیستم بصری و آشکارسازی اقلام)
 • روز پنجم: فرهنگ سازی (اجرای ممیزی شخصی برنامه ۵s )

۵- ارزیابی برنامه ۵s

 • آیا اقلام غیر ضروری از محیط کاری دور شده اند؟
 • آیا اقلام مورد نیاز برای دسترسی سریع در مکان مشخصی به طور مرتب قرار داده شده‌اند؟
 • آیا محیط کاری و ماشین‌ها کاملاً تمیز شده‌اند؟
 • آیا به حفظ و نگهداری تمیزی و آراستگی محیط کاری توجه و دقت کافی می‌شود؟
 • آیا افراد بدون این که به آنان تذکر یا دستور داده شود به ایجاد و حفظ آراستگی و نظم و انضباط عادت کرده‌اند؟

پاداش دهی

۶- برقراری سیستم پاداش‌دهی

اعطای جوایز و پاداش مناسب به واحدها و بخش‌هایی که ۵s را به بهترین وجه به اجرا در آورده‌اند.

۷- حفظ و نگهداری برنامه ۵s

 • ممیزی ۵ s را بدون اطلاع قبلی به طور منظم و دوره انجام دهید.
 • برنامه ۵ s  را به صورت روزانه به اجرا درآورید.
 • افراد را به مشارکت در برنامه پنجم و ارائه نظر و پیشنهاد ترغیب کنید.
 • ارزیابی مقایسه ای بین واحدها و بخش های مختلف را انجام دهید.
 • از لوازم و وسایل مناسب برای نگهداری و تداوم برنامه ۵s مانند: برچسب‌های مخصوص، قفسه‌ها یا کمدهای مناسب، ابزارهای غبارروبی و غبارزدایی، برگ‌های مخصوص ممیزی ۵s و تابلوهای اطلاع رسانی و تبلیغ استفاده کنید.

دو کلید اصلی نظام آراستگی

 یکی از ساده ترین سامانه‌های مدیریتی، پیاده سازی نظام آراستگی در یک سازمان است که نیازی به آموزش‌های تئوریک و پر دردسر ندارد، ولی همین پروژه ساده هم می‌تواند دردسرهای خاص خودش را به همراه داشته باشد. اگر مدیران و کارکنان درگیر در پروژه شایستگی و یا انگیزه کافی برای پیشبرد پروژه را نداشته باشند.

منبع: کتاب نظام آراستگی محیط کار۵s

 نویسنده: مهندس ناصر طاعتی