دانلود رایگان نمونه روش اجرایی نظافت و پاکیزگی نظام آراستگی محیط کار

روش اجرایی نظافت و پاکیزگی نظام آراستگی محیط کار

کدسند: PR-102-305

شماره ویرایش: ۰۰

تاریخ ویرایش: ۰۱/۰۹/–

صفحه: ۱ الی ۶

کد سند الکترونیکی:

عنوان تهیه‌کننده کارشناس‌کیفیت مجموعه مدیر/ مسئول مربوطه نماینده ‌مدیریت مجموعه دبیرخانه تعالی سازمانی مالک ‌فرآیند (مدیر ارشد مجموعه)
نام و نام خانوادگی محل مهر دبیرخانه
سمت مسئول دبیرخانه نظام آراستگی محیط کار
تاریخ
امضاء          

همکار گرامی:

 • کلیه مدارک تحت کنترل دبیرخانه تعالی سازمانی می‌باشد لذا هرگونه تغییر، تهیه وتوزیع باید با هماهنگی دبیرخانه صورت گیرد.
 • مسولیت هرگونه تخطی از مسیر، مقررات و شرایط این مستند بر عهده امضاء کنندگان فوق می باشد.

فهرست تغییرات

شماره ویرایش تاریخ ویرایش صفحات ویرایش  شده خلاصه تغییرات داده شده
 • هدف:

ارائه رویه‌ای به منظور شفاف سازی و تشریح مراحل نظافت و پاکیزگی عمومی و حصول اطمینان از رعایت اصل S3 در نظام آراستگی مجموعه‌ها می‌باشد.

 • دامنه کاربرد:

این روش اجرایی در کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، مناطق و ستاد — کاربرد دارد.

 • اصطلاحات و تعاریف:
 • مجموعه: به یکی از سه حالت معاونت (یا حوزه جناب —) یا منطقه یا سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه —- اطلاق می‌شود.
 • کارگروه اجرایی: کارگروه اجرایی نظام آراستگی محیط کار مطابق نظامنامه تعالی سازمانی —-.
 • واحد: به بخش‌های مختلف یک مجموعه (معاونت/ منطقه/ سازمان) هستند که توسط تحت سرپرستی مدیریت ارشد آن مجموعه قرار دارند. هر واحد یک نماینده در کارگروه اجرایی خواهد داشت.
 • مسئولیت‌ها:

مسئولیت حسن اجرای این روش‌اجرایی، در کلیه مجموعه‌ها بر عهده کارگروه‌های نظام آراستگی است. مسئولیت اجرایی این دستورالعمل به عهده خدمات عمومی مجموعه‌ها است.

 • شرح روش:
  • ضوابط نظافت و پاکیزگی‌:

الزامات نظام آراستگی در حوزه‌های مختلف ۵S طی دستورالعمل‌های آراستگی در حوزه‌های مختلف (شماره‌هایIN-102-301 تا IN-102-305) به واحدهای مرتبط اطلاع رسانی می‌گردد. اقدامات خاص در حوزه نظافت و پاکیزگی (S3) توسط کلیه کارکنان و مسئولین مربوطه به شرح ذیل انجام می‌گردد:

 • در ابتدا یا انتهای زمان کاری میزهای کار می‌بایست توسط نیروهای خدمات با تنظیف پاکسازی گردد.
 • وسایل جانبی از قبیل کامپیوتر و غیره به صورت ماهیانه توسط پرسنل خدماتی، پاکسازی گردد و برای رایانه در صورت نیاز از اسپری مخصوص استفاده شود.
 • خدمات عمومی و نظافتی در محیط اداری جهت یکسان سازی فعالیتهای نظافت وپاکیزگی محیط کار طبق جدول یک می‌باشد.
 • برنامه‌زمانبندی نظافت و پاکیزه‌سازی توسط مسئولین مربوطه بر اساس جدول دو می‌باشد.
 • سطل‌های زباله باید در هر مکان که قرار می‌گیرند به وسیله یک تابلو محل آنها برای افراد از دور مشخص شده باشد.
 • برای رعایت مسائل بهداشتی این سطل‌های زباله باید دارای درب و کیسه زباله باشند.
 • سطل‌های زباله بزرگتر جهت جابجایی و تخلیه چرخ دار باشند.
 • در این مرحله بهتر است فرهنگ تفکیک زباله‌ها از ترویج شود. بدین ترتیب که حتما از سطل‌های زباله که قابلیت تفکیک زباله را داشته و یا سطل‌های مخصوص کاغذ باطله در محوطه اداری استفاده گردد.
 • برنامه‌های نظافت و پاکسازی تا حد امکان باید در زمانی که کارکنان در محیط حضور ندارند، انجام پذیرد.
 • استفاده از لوازم حفاظت فردی در هنگام عملیات نظافت، الزامی است.
 • استفاده از کیسه زباله در سرویس‌های بهداشتی الزامی بوده و تعویض و یا تخلیه آنها در پایان هر شیفت کاری می‌بایست صورت پذیرد.
 • سرویس بهداشتی بانوان از اقایان جدا باشد و سرویس بانوان توسط نیروی خدماتی خانم اجرا شود.

 

جدول ۱- خدمات عمومی و نظافتی در محیط اداری

ردیف عنوان فعالیت شرح استاندارد
۱ گردگیری تجهیزات و ملزومات اداری شامل میزها، قفسه‌ها، صندلی ها و کمدها وکامپیوترها گردگیری بایستی بصورتی انجام گیرد که ۱-به کارکرد دستگاه‌ها لطمه وارد نشود. ۲- پس از تمیزکاری ترتیب دستگاه‌ها حفظ شود. ۳- آثار رطوبت روی دستگاه‌ها باقی نمانده و روی وسایل لک نیفتد. ۴- نکات ایمنی مربوط به دستگاه و فرد تمیز کننده در هنگام گردگیری رعایت شود. ۵- دستگاه‌ها همیشه تمیز نگه داشته شود. ۶-  گردگیری خارج از زمان کار فعال انجام شود بگونه ای که لطمه‌ای به ارائه خدمات واحد مربوطه وارد نشود.۷ – در صورت اعلام واحد مبنی بر تمیزکاری ضروری، (در اثر اتفاقات پیش بینی نشده) اقدامات لازم صورت گیرد.
۲ جابجایی و مرتب کردن وسایل و ملزومات اداری ۱- مرتب کردن وسایل براساس نظر سرپرست واحد انجام شود. ۲- درهنگام مرتب‌سازی سلامت دستگاه‌ها حفظ شود. ۳-  مرتب‌سازی خللی در ارائه خدمت ایجاد ننماید.
۳ نظافت وشستشوی موکت وفرش ۱- نظافت وشستشوی انواع فرش وموکت سالانه و به تشخیص سرپرست واحد انجام می‌شود. ۲- مکان شستشور را کارگروه آراستگی تعیین می‌نماید. ۳- باید به نحوی باشد تا لطمه‌ای به آنها وارد نشود.
۴ نظافت، شستشوی پرده کرکره و نصب مجدد آنها ۱- جابجایی پرده کرکره‌ها و انواع پرده پارچه‌ای در صورت لزوم بایستی با رعایت نکات فنی و بهداشتی انجام شود. ۲- نصب مجدد پرده‌ها و مرتب نمودن آنها لازم است.
۵ جارو کردن و تی کشیدن کف اتاق‌ها، راه پله‌ها، راهروها و تراس‌ها ۱-جاروکردن و تی کشیدن بایستی با رعایت نکات بهداشتی انجام شود. ۲- فعالیت در زمانی انجام شود که اختلالی در امور جاری ایجاد ننماید. ۳- به لوازم و وسایل هنگام کار لطمه‌ای وارد نشود. ۳- محیط های تمیز شده در تمامی ساعات روز بایستی تمیز نگهداشته شود. ۴- نظافت باید به گونه‌ای باشد که در هیچ گوشه یا زاویه‌ای تجمع خاک یا سایر آلودگی‌ها  دیده نشود. ۵- باید سنگ فرشها, کف پوش‌ها و سرامیک‌ها نظافت وشستشو شوند.در هنگام شستشو از تابلوی هشداردهنده‌ی”کف لغزنده است” استفاده گردد.
۶ گردگیری ونظافت لوسترها,  چراغها, شیشه ها، کمد ها، درها، دیوارها، پنجره ها و کولرها, تابلوها ۱-نظافت موارد ذکر شده بایستی در فواصل زمانی مناسب انجام شود بگونه‌ای که در هر زمان تمیز باشد. ۲- تمیز کردن جدار درونی و بیرونی تمامی  شیشه های ساختمان های موضوع قرارداد  بایستی تواما انجام شود. ۳- رعایت نکات ایمنی وسایل در هنگام نظافت ضروری است.
۷ تامین لوازم دسترسی به نقاط مرتفع جهت نظافت ۱-لوازم مورد نیاز جهت دسترسی به نقاط مرتفع مانند پنجره‌ها و شیشه‌ها و لوسترها و  (مانند نردبان و …) آماده  شود. ۲- تعمیر و نگهداری لوازم بموقع انجام شود.
۸ تمیز کردن و رفع گیر مسیر فاضلاب وآبروها ۱-مسیر آبروها و فاضلاب‌ها در داخل و خارج ساختمان تمیز نگهداشته شود. ۲- در مواقع گرفتگی نسبت به رفع آن پس از اطلاع سرپرست واحد اقدام شود. ۳- لوازم مورد نیاز جهت رفع گرفتگی در اختیار نیروی کار قرار گیرد.۴- رفع گیر مسیرآبروها وفاضلاب‌ها باید بلافاصله پس از اطلاع، انجام گردد.

 

روش اجرایی نظافت و پاکیزگی نظام آراستگی محیط کار

روش اجرایی نظافت و پاکیزگی نظام آراستگی محیط کار

ردیف عنوان فعالیت شرح استاندارد
۹ جمع‌آوری و تخلیه زباله‌ها، ضدعفونی کردن سطل‌های زباله ۱- ظروف زباله پدالی به همراه پلاستیک زباله در محل مورد نظر و به تعداد کافی در دسترس قرار گیرد ۲- ظروف زباله بموقع جمع‌آوری و به محل تخلیه منتقل شود. ۳- حمل و نقل زباله خللی در ارائه خدمات ایجاد ننماید. ۴- ظروف زباله پس از تخلیه تمیز، ضدعفونی و خشک شده و به محل اولیه انتقال یابد. ۵- کلیه نکات بهداشتی در حمل و نقل و تخلیه زباله رعایت شود. (ازجمله جلوگیری از نشت شیرابه و …) ۶- در صورت اعلام نماینده واحد در جمع‌آوری زباله همکاری لازم صورت پذیرد ۷- پس از حمل زباله محل مورد نظر نظافت شود.
۱۰ گند زدایی وضد عفونی توالت‌ها،حمام‌ها و دستشویی‌ها ۱- کلیه توالت‌ها وحمام‌ها ودستشویی‌ها باید به طور مرتب وروزانه تمیز و با یکی از مواد ضدعفونی کننده مناسب گند‌زدایی گردد این امر باید در پایان ساعت کاری ومواقع لزوم انجام شود.۲- وسایل نظافت این محل‌ها باید از  وسایل نظافت داخل بخش‌ها و سایر اتاق‌ها مجزا باشد. ۳- محل شستشو ونگهداری وسایل نظافت اختصاصی بوده و شرایط بهداشتی برای آنها منظور گردد.۴-این قسمتها باید دارای تهویه مناسب بوده وجود هر گونه اشکال باید بلافاصله به مسئول واحد اطلاع داده شود. ۵- تمامی شیرها، سیفون‌ها و دوش‌ها میبایست جهت اطمینان از سالم بودن بطور روزانه چک شوند. ۶- از آسیب رسیدن به دیوارها، دستشویی‌ها و شیرآلات جلوگیری شود. ۷- پس از هر بار استفاده از حمام بایستی از باز بودن راه آبرو ویا فاضلاب اطمینان حاصل شود. ۸- بایستی به طور روزانه سالم بودن دستگیره در‌، دستشویی‌ها، حمام‌ها و توالت‌ها چک شود.درصورت وجود هر گونه ایراد یا خرابی بایستی موضوع بلافاصله به مسئول واحد گزارش شود وتا رفع کامل نقص پیگیری شود. ۹- در صورت وجود هر گونه آلودگی در کف‌، دیوارها یاسقف این قسمت‌ها باید بلافاصله نسبت به رفع آن و نظافت محل اقدام شود. ۱۰- مواد استفاده شده بایستی استاندارد باشند. ۱۱- تی‌ها در محل مخصوص نگهداری گردد. (محل یا اتاقی به عنوان اتاق تی‌شویی در نظر گرفته شود)
۱۱ جمع آوری نان‌های خشک وبردن آن به محل مربوطه ۱ – نان‌های خشک حاصل از سلف سرویس می‌بایست در ظرف‌های مشخص جمع‌آوری و در پایان هر روز  به محل مشخصی در اداره انتقال داده شود.
۱۲ شستشو و ضدعفونی نمودن تی‌ها بعد از هر بار استفاده ۱-تمامی تی‌های استفاده شده می‌بایست پس از استفاده با ساولون، وایتکس و ماده  شوینده شسته شود. ۲- تی‌های استفاده شده در سرویس‌ها نباید در بخش‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. ۳- تی‌های که به تشخیص ناظر یا مسئول واحد بخش مستهلک باشند بایستی بلا فاصله  تعویض شوند.
۱۳ روشن و خاموش کردن چراغ‌ها و سایر وسایل و تجهیزات روشنایی، حرارتی و برودتی و تهویه ۱- قبل از شروع شیفت‌های کاری چراغ‌ها و سایر وسایل گرمایش و سرمایش روشن و در هنگام اتمام شیفت کاری چک کردن خاموشی چراغ‌ها و وسایل دیگر خاموش شود.
۱۴ همکاری هنگام سمپاشی واحدها ۱- در صورت اعلام واحد جهت سم پاشی همکاری لازم صورت گیرد.
۱۵ برف روبی محل‌های رفت و آمد محوطه وبام‌ها و رفع گیر ناودان‌ها ۱- باید نخاله‌های ساختمانی و برگ و خاشاک از پشت بام‌ها جمع‌آوری شود. ۲- باید موانع مسیر ناودان‌ها رفع شود.

 

 

ردیف عنوان فعالیت شرح استاندارد
۱۶ نظافت محوطه (وکلیه فضاهای فاقد سقف و بدون پوشش) ۱- نظافت محوطه باید حداقل یک ساعت قبل از شیفت کاری باتمام برسد. ۲-  امور فوق بدون ایجاد سرو صدا و ایجاد مانع بر سر راه انجام وظیفه کارکنان انجام گیرد. ۲- رنگ‌آمیزی بلوک‌ها و پایه‌های روشنایی محوطه در صورت نیاز و اعلام باید در اسرع وقت انجام گیرد. ۳-  جمع‌آوری زباله از داخل نهرها و آبروها مرتبا انجام گیرد. ۴- تمیز کردن و رفع گیر فواره‌ها و آب پاش‌ها۵٫ – خالی کردن آب داخل حوض‌ها و حوضچه‌ها در مواقع لازم. ۶- پاک سازی محوطه و سطوح داخلی و خارجی دیوارها از اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های نصب شده در زمان‌های مناسب۷- نصب پرچم و سایر وسایل تزئینی جهت اعیاد و مراسم دینی، مذهبی و فرهنگی
۱۷ جمع‌آوری ضایعات از جمله نخاله‌های ساختمانی ناشی از عملیات ساختمانی ۱-باید نخاله‌ها در یک نقطه مشخص جهت حمل به خارج از سازمان جمع‌آوری شود.

۲- باید همکاری لازم در بارگیری نخاله‌ها انجام شود.

۱۸ همکاری در عملیات اطفای حریق ۱- بایددرزمان بروز حریق یا انفجار درساختمان نزدیکترین هشدار دهنـــــده را فعال سازد . ۲-  باید در خارج کردن افراد هنگام بروز حریق یا انفجار ویا سایر رخدادها همکاری نماید.
۱۹ نظافت محل پذیرایی در هنگام برگزاری مراسم, جلسات و کنفرانسها ۱- قبل  از برگزاری مراسم محل برگزاری بایستی کاملا تمییز مرتب شود. ۲- پس از اتمام مراسم  محل برگزاری بایستی تمییز ومرتب شود. ۳- در صورت نیاز به تزئینات هنگام برگزاری مراسم  باید همکاری لازم صورت پذیرد.
۲۰ حمل و نقل و جابجایی اثاثیه، لوازم، ملزومات و تجهیزات اداری مربوطه به دستگاه ۱-باید وسایل،اثاثیه و اموال از وسائط نقلیه تخلیه شودو به محل مربو طــــــــــه منتقل شود.  ۲- بارگیری وسائط نقلیه از انبارها به محل استقرار جدید یا به انبار و یا حمل و نقل باید با نظارت امین اموال صورت پذیرد.
۲۱ الزام در دارا بودن کارت بهداشتی پرسنل آبدارخانه ، رستوران و آشپزخانه ۱-کلیه نیروهای بکارگیری شده باید دارای کارت بهداشتی معتبر باشد.
۲۲ الزام در حضور در دوره‌های آموزشی تعیین شده کلیه افراد بکارگیری شده بایستی آموزش کافی ومتناسب با ا نجام وظایف خود را پیش از شروع به فعالیت ویا درحین فعالیت با تشخیص سازمان یا واحد  بگذرانند ازجمله: ۱- آشنایی با اصول اطفای حریق  ۲- ضدعفونی اتاق‌ها و وسایل ۳- جمع‌آوری و انتقال زباله‌های عفونی
۲۳ الزام در آراستگی ظاهری ۱-دارابودن شرایط بهداشت شخصی و آراستگی ظاهری, داشتن برخورد مناسب ,دارابودن تابلو شناسایی شامل نام خانوادگی، واحد کاری و سمت مشخص باشد. (مطابق فرمت ابلاغی)

 

روش اجرایی نظافت و پاکیزگی نظام آراستگی محیط کار

روش اجرایی نظافت و پاکیزگی نظام آراستگی محیط کار

 • برنامه نظافت و پاکیزگی:

کارگروه نظام آراستگی در ابتدای هر سال اقدام به برنامه ریزی عملیات نظافت و پاکیزگی هر یک از مجموعه‌ها طی فرم برنامه زمانبندی نظافت و پاکیزگی به شماره FR-102-314  مینمایند. این برنامه‌ریزی بر اساس جدول ۲ و شرایط ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مجموعه خواهد بود که پس از تهیه به واحد اداری و خدمات عمومی ابلاغ میگردد. پس از سررسید هر یک از برنامه‌ها مسئول مربوطه اقدامات لازم را اجرا نموده و نتایج را در فرم مذکور ثبت مینماید. کارگروه و ممیزان مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح آن را بر عهده دارند.

 

جدول ۲- برنامه‌زمانبندی نظافت و پاکیزه‌سازی

ردیف محل مورد نظافت دوره نظافت نام اپراتور توضیحات
۱ تمیز کردن میزهای کار روزانه خدمات با دستمال مخصوص و تمیز کننده سطوح
۲ سرویس‌های بهداشتی روزانه خدمات با آب و  شوینده مناسب به کمک فرچه مخصوص
۳ تمیز کردن کف اتاق‌ها و راهرو و سالن‌ها روزانه خدمات تی مربوطه پس از اتمام کار،کاملا شسته و خشک شود
۴ شستشوی لباس فرم هفتگی خود پرسنل
۵ جرم زدایی سرویس‌های بهداشتی ماهانه خدمات با جوهر نمک و پودر شوینده
۶ گند زدائی سرویسهای بهداشتی ماهانه خدمات با استفاده از پرکلرین و  وایتکس مطابق دستورالعمل سازنده
۷ شستشوی دستگاه آب سرد و گرم ماهانه خدمات جداسازی قطعات قابل شستشو و شستشو با پاک کننده
۸ تمیز کردن رایانه و لوازم جانبی سه ماهه خدمات با اسپری و دستمال مخصوص
۹ تمیز کردن پارتیشن‌ها و کمدها و سطح بیرونی زونکن‌ها سه ماهه خدمات با دستمال مرطوب
۱۰ تمیز کردن شیشه‌ها و روشنایی‌ها و سیستم‌‌های گرمایشی و سرمایشی سه ماهه خدمات شیشه پاک کن و روزنامه
۱۱ گندزائی و شستشوی داخل یخچال سه ماهه خدمات با استفاده از جوش شیرین
۱۲ تمیز کردن درب‌ها سه ماهه خدمات
۱۳ تمیز کردن چوب لباسی‌ها ۶  ماهه خدمات
۱۴ غبار روبی و گردگیری سقف‌ها ۶ ماهه خدمات با جاروی سقفی و قبل از تمیز کاری سطوح اتاق‌ها
۱۵ شستشوی فرش‌ها و موکت‌های نمازخانه سالانه خدمات
۱۶ شستشوی پرده‌ها سالانه خدمات
۱۷ سمپاشی آبدارخانه ۶ ماهه خدمات
۱۸ تمیز کردن سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی ۶ ماهه خدمات با توجه به نوع سیستم و دستورالعمل‌های سازنده

 

 • مراجع:
 • دستورالعمل حوزه‌های مختلف به شماره‌های    IN-102-301  الی IN-102-305

 

 • پیوست‌ها:
 • برنامه زمانبندی نظافت و پاکیزگی به شماره                          FR-102-314

 

فایل ورد این روش اجرایی را از لینک زیر دانلود فرمائید:

محصولات دانلودی نظام آراستگی محیط کار ۵S را از لینک زیر دانلود فرمائید:

دانلود نمونه دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار در حوزه اماکن عمومی

دستورالعمل نظام آراستگی محیط کار در حوزه اماکن عمومی

کدسند:

شماره ویرایش: ۰۰ بیشتر بخوانید

دانلود رایگان نمونه برنامه دوره ای نظافت (در یک فضای اداری)

 

نمونه ای از یک برنامه دوره ای نظافت (در یک فضای اداری)

 

نام واحد :                                                                             نام تیم :

نام فعالیت شرح عملیات وسایل موردنیاز تناوب نظافت مسئول نظافت
نظافت/ روی میزهای انفرادی و اشیاء مستقر روی آنها ۱- کشیدن دستمال مرطوب

۲- کشیدن دستمال خشک

۱- مایع شیشه شوی

۲- دو تکه پارچه تمیز

روزانه

(ابتدای روز)

استفاده کننده ذیربط
نظافت صندلی های اختصاصی ۱- کشیدن دستمال مرطوب

۲- کشیدن دستمال خشک

۱- آب یا مایع تمیز کننده

۲- دو تکه پارچه تمیز

هفتگی

(پایان ساعت کاری)

استفاده کننده ذیربط
نظافت کف اتاق ۱- جاروکردن کامل کف

۲- کشیدن تی

۱- جاروی دسته بلند تی شکل

۲- تی کنفی

۳- آب

هفتگی

(زمان مناسب در طول روز)

واحد خدمات
نظافت سطوح خارجی و داخل میز (کشوها و کمد) ۱- تخلیه اشیاء داخل کشوها و کمدها

۲- گردگیری اشیاء و فضای داخلی و خارجی

۳- کشیدن دستمال مرطوب

۴- کشیدن دستمال خشک

۵- بازگرداندن اشیاء به محل های مربوطه

۱- آب یا مواد شوینده مناسب

۲- چند تکه پارچه تمیز

هفتگی

(پایان ساعت کاری)

استفاده کننده ذیربط
نظافت اثاثیه و لوازم موجود ۱- کشیدن دستمال مرطوب

۲- کشیدن دستمال خشک

۱- آب

۲- مواد شوینده مناسب

۳- چند تکه پارچه تمیز

ماهانه

(زمان مناسب در طول روز)

واحد خدمات
نظافت فضای داخلی و خارجی کمدها و قفسه ها ۱- خارج سازی اشیاء موجود در کمدها و قفسه ها

۲- گردگیری اشیاء و فضای داخلی و خارجی

۳- کشیدن دستمال مرطوب

۴- کشیدن دستمال خشک

۵- بازگرداندن اشیاء به محل های مربوطه

۱- آب یا مواد شوینده مناسب

۲- چند تکه دستمال تمیز

ماهانه

(پایان ساعت کاری)

استفاده کنندگان ذیربط
نظافت سرویسهای بهداشتی ۱- ریختن مواد جرم گیر در سرویس ها

۲- تأمل به میزان مناسب جهت تأثیر مواد و جرم گیر

۳- شستشوی سرویسها با آب خالص

۴- جمع آوری آبهای کف با تی لاستیکی

۵- ریختن مواد ضدعفونی در سرویس ها

۶- دستمال کشی آینه ها با استفاده از مایع شیشه شوی

۱- مواد جرم گیر

۲- مواد ضدعفونی کننده

۳- آب

۴- مایع شیشه شوی

۵- شیلنگ آب

۶- تی لاستیکی

۷- دستمال تنظیف

هفتگی

(در زمان مناسب)

واحد خدمات
نظافت شیشه ها و پنجره ها ۱- شستشوی پنجره ها با آب یا مواد شوینده

۲- خشک کردن شیشه ها

۱- آب یا مواد شوینده مناسب

۲- پارچه تمیز

سه ماهه

(در زمان مناسب)

واحد خدمات

توجه :

۱- برنامه فوق صرفاً بعنوان نمونه ارائه شده است. بدیهی است هر تیم باید با توجه به فضا و اشیاء خود برنامه مناسب تهیه کند.

۲- نظافت اشیایی که استفاده اختصاصی دارد بر عهده استفاده کننده است اما نظافت اشیاء عمومی و فضاهای فیزیکی مانند : کف، دیوارها و … را می توان به واحد خدمات سپرد.

برنامه دوره ای نظافت (در یک فضای اداری)

برنامه دوره ای نظافت (در یک فضای اداری)

فایل ورد نمونه برنامه دوره ای نظافت (در یک فضای اداری) را از لینک زیر دانلود کنید:

برای مشاهده محصولات دانلودی مرتبط با نظام آراستگی محیط کار ۵S روی لینک زیر کلیک کنید: