جلسات نظام آراستگی 5S

اهمیت جلسات نظام آراستگی ۵S

اگر به شما در زمینه پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار (۵S) مسئولیتی داده شده است، تبریک می‌گویم.

به نظرم شما با همین پروژه می توانید خود را به عنوان فردی کلیدی و مهم در شرکت معرفی کنید، چراکه پروژه ۵S از سری پروژه های بهبود در سازمان است که بیشترین ارتباط را با کارکنان دارد و این سطح از ارتباط و تعامل می تواند سکوی پرش برای شما باشد.

پروژه ۵S یک پروژه کوتاه مدت نیست و در درازمدت در بازه های زمانی منظم نیاز به ممیزی و آدیت دارد تا به اصطلاح در کف سازمان و کارخانه بنشیند و همه کارکنان آن را بپذیرند، لذا به لحاظ زمانی نیز برای خود برنامه داشته باشید تا از این فرصت زمانی به نفع خودتان استفاده کنید.

نظام آراستگی ۵S از سری نظام های برخاسته از مدیریت ژاپنی است و مدیریت ژاپنی یعنی مدیریت مشارکتی. لذا پروژه ۵S جز با مشارکت همگانی کارکنان به سرانجام نخواهد رسید. این موضوع اگرچه تهدید اصلی پیاده سازی ۵S نیز می باشد اما برای شما می تواند تبدیل به فرصت شود.

اصولاً نظام های مشارکتی نیازمند جلسات منظم هفتگی و تیم سازی است و این یعنی فرصت درخشیدن.

جلسات نظام آراستگی محیط کار

در ایران عموماً جلسات، بی نظم، بی هدف، بدون دانش فنی و بی نتیجه برگزار می شود و شما می توانید از این نقص عمومی به نفع خود سود ببرید. شما می توانید با استفاده از دانش فنی پیاده سازی ۵S، جلسات را هدفمند و مدیریت شده پیش ببرید.

قطعاً کسانی که با شما دور یک میز جلسه خواهند نشست این سبک جلسه برگزار کردن توسط شما را خواهند پذیرفت چراکه منتهی به نتیجه خواهد شد.

بنابراین قبل از وارد شدن به میدان، مانند یک پروژه به ۵S نگاه کنید و برنامه کنترل پروژه  شخصی برای آن داشته باشید و گام به گام پروژه را در دستان خود داشته باشید. مدیریت جلسات را بر عهده بگیرید و به مدیران گزارش کار را ارئه دهید. شما باید در جلسات منظم ۵S مانند الماس بدرخشیدما کمکتان می کنیم.

پیشنهاد می کنیم از محصولات دانلودی سایت دیدن فرمائید و استفاده کنید: