دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

برای مشاهده مجموعه های کامل آموزشی و مشاوره نظام آراستگی محیط کار ۵S بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

دستورالعمل نظام آراستگی پنج اس

 

۱- هدف: هدف اطمینان از ایجاد یک نظام پویا ومستمر در خصوص بهسازی محیط های کاری سازمان بطوریکه کارائی و اثربخشی فعالیتهای کیفی سازمان در نظام مدیریت کیفیت (کیفیت – بهروری – ایمنی – رفاه) شرکت تقویت گردد.

 

۲- محدوده اعتبار: این دستورالعمل مربوط به کل شرکت بوده و کلیه فعالیتهای واحدهای دفتر مرکزی در تمام سطوح سازمانی و در همه زمانهاو بطور مستمر شامل می گردد.

۳- مسئولیتها:. مسئولیت اجرای این دستورالعمل بعهده کلیه پرسنل شرکت با توجه به موقعیت وجایگاه سازمانی فرد  می باشد.

  بیشتر بخوانید

درباره نظام آراستگی محیط کار ۵S

مقدمه ای بر نظام آراستگی محیط کار

نظم، ترتیب و ایمنی از مهم ترین پارامتر های دستیابی به موفقیت در سازمان ها ست. نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی مدل ها و استانداردهای مدیریتی و تعالی سازمانی، مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور و با توجه به منافع ایجاد انضباط و نظم، سازمان های سرآمد، اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه به انجام رسانیده اند.

 در این راستا، مدل های مختلفی در خصوص ساماندهی محیط توسط سازمان ها بکار گرفته شده است ولی نظم و ترتیب نهفته در فرهنگ ژاپنی ها، باعث ایجاد و توسعه مدلی برای پاکسازی، انضباط، نظافت، نگهداری و فرهنگ سازی در یک سازمان شده است. این موارد، به عنوان یک مدل آراستگی، ۵S نامگذاری شده است. برای دستیابی به اهداف و آرمانهای کاری باید در ابتدا زمینه و شرایط لازم برای دستیابی به آن را فراهم آورد.

 ایجاد شرایط مطلوب در محیط کار و زندگی کاری در صورت به خدمت گرفتن تکنیک ها و اصول ۵S ( پاکیزگی، نظم و ترتیب، تمیزی، استانداردسازی و نهادینه کردن) و همچنین تدوین برنامه دقیق زمانبندی شده فعالیت اجرائی میسر می باشد. این روش در ایجاد محیطی سازمان یافته، مرتب و پاکیزه، استاندارد و سامان یافته تاکید دارد.

 در عین حال با توجه به تاکید این تکنیک بر مفاهیم بسیار ساده و ابتدائی، درک آن بسیار آسان است ولی برای اجرای مؤثر آن همکاری و مشارکت آحاد کارکنان را می طلبد. نظام آراستگی ضمن آموزش اصول ابتدائی کیفیت گرائی، سازمان ها را در دستیابی به بهره وری بالاتر یاری می رساند که این مهم از طریق اجرای نظام مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM ) تحقق می یابد و برای اجـرای این نظام نیز بـاید بستر فـرهنگی لازم و منـاسب را ایجاد نمود کـه اولیـن اقـدام آن اجرای اصول ۵S می باشد. در سال ۱۹۸۰ برای اولین بار ۵S  در کشور ژاپن معرفی شد و سپس به دیگر کشورها از جمله سنگاپور، مالزی، تایلند، برزیل، روسیه، مجارستان و … منتقل گردید.

بیشتر بخوانید

نظام آراستگی ۵S چیست؟

نظام آراستگی ۵S چیست ؟

۵S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد. شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی ۵S پیشگیری از اتلاف است. این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است که در ادامه به تشریح پنج S  خواهیم پرداخت. قبل شروع بحث بهتر است یه این نکته اشاره شود که ۵S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.

مقدمه

اجرای  ۵S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد . اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد. وجودمحیطی سامان یافته ازلوازم تولید یاارائه خدمات باکیفیت است.

از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:

  بیشتر بخوانید