روش اجرایی نظام ۵S/A.M در محیط کار

هدف از اجرای نظام ۵S/A.M ایجاد محیط کار با فضای مناسب و مطلوب، ایمن و همچنین افزایش بهره وری و سرانجام سوددهی بیشتر سازمان با مشارکت کلیه کارکنان می باشد.

موفقیت کارخانجات ژاپنی در استقرار برنامه ۵S و ۵S/A.M

می‌خواهیم راجع به کارخانه بگوییم که سیستم A.M راهنمای استفاده از اصول و نکات برنامه ۵S رعایت نموده و آن را بسیار جدی گرفته است.

اهداف عمده در نگهداری خودگردان اپراتوری A.M

اهداف عمده فعالیتهای نگهداری خودگردان، پیشگیری از فرسایش زود هنگام ماشین آلات/ تجهیزات و محیط کار با جاری سازی پارامترهایی قابل اجرا است.

اجرای سه گام ۵s / A.M برای ماشین‌آلات/ تجهیزات و محیط کار

گام های هفتگانه نگهداری خودگردان را می توان با استفاده از نظام ۵ اس در سه گام کلی برای حفظ و نگهداری ماشین آلات/ تجهیزات و محیط کار ادغام و اجرا نمود.

پیاده سازی سیستم نگهداری خودگردان تجهیزات A.M، با استفاده از ۵S

مهمترین بخش سیستم نگهداری خودگردانA.M،نظافت و تمیزکاری با هدف بازرسی است که یکی از اصلی‌ترین ارکان نظام مدیریت آراستگی می‌باشد.

نظام مدیریت آراستگی ۵s و نقش کلیدی آن در نگهداری خودگردان اپراتوری

با اجرای به موقع و با کیفیت نظام مدیریت آراستگی ۵s به طور اتوماتیک گام‌های هفتگانه اجرایی نگهداری خود گردانA.M پدیدار و جاری می‌گردد.

معرفی کتاب نقش ۵S در نگهداشت تجهیزات

در این مطلب به معرفی کتاب نقش ۵S در نگهداشت تجهیزات می‌پردازیم. این کتاب ارتباط نظام مدیریت آراستگی ۵S و سیستم نگهداری خودگردان را بررسی و تشریح می‌کند.