شرایط مطلوب برای پیاده‌سازی نظام ۵s

یکی از آمارهای مربوط به پیاده‌سازی نظام ۵s مربوط به موفقیت بسیار کم آن می‌باشد. حدود ۹۸ درصد پیاده سازی‌ها با شکست مواجه می‌شوند.

آخرین رتبه از ارکان سیستم ۵s- تثبیت

تثبیت پنجمین و آخرین رتبه از ارکان سیستم ۵s می‌باشد. این رکن بستر لازم برای حفظ نظم و ترتیب و ایجاد بهبود در محیط کاری را به وجود می‌آورد.

چهارمین رکن از نظام ۵s – استانداردسازی

استاندارد سازی چهارمین رکن از نظام ۵s می باشد. در طول این مرحله شما فرآیندهای را ایجاد می‌کنید که عدم انطباق‌ها را شفاف سازی می‌کند.

مرتب کردن و پاکیزه‌سازی محیط کار در سیستم ۵S

پیش بینی می‌شود در نظام ۵S بر حسب گستردگی و شرایط موجود در محیط کار مرحله مرتب کردن و پاکیزه‌سازی بین ۶ تا ۱۴ ساعت زمانبر باشد.

آموزش مرتبط با مرحله ساماندهی در سیستم ۵s

مرحله ساماندهی اولین رکن از ارکان نظام ۵S می‌باشد. شرایط استرس‌زا به کمک مرحله ساماندهی برای کارگران در محیط کار حذف می‌شود.

آموزش گام به گام تیم اجرایی نظام ۵s

برای اینکه بتوانید همه چیز را در مورد نظام ۵s شرح دهید از کلمات سوالی شامل چیست؟ چرا؟ کجا؟ چه موقع؟ و چگونه؟ استفاده نمایید.

گام‌های اجرایی برای ارتقاء برنامه ۵s

قبل از اینکه به ارتقاء برنامه ۵s بپردازیم ذکر این مطلب ضروری است که باید توانایی توسعه و پیاده سازی یک برنامه ۵s مطلوب را داشته باشیم.

سیستم ۵s و خلاصه هر یک از ارکان ۵s

lماهیت سیستم ۵s درباره حذف فرایندهای اضافی فاقد ارزش از طریق ارتقاء روشهای استاندارد برای انجام کارهای ضروری می‌باشد و باعث روانسازی کارها می‌شود.

روشهای متفاوت بهبود بهره‌ وری در شرکتها

هنگامی که ۵s در یک شرکت با موفقیت اجرا شود تغییرات قابل توجهی از جمله بهبود بهره‌وری را به دنبال دارد و این پیشرفت حاصل نوآوری و استراتژی کایزن می‌باشد.

چگونه فعالیتهای سوپر ۵s را هدایت و ممیزی کنیم؟

ممیزین سطح عملیات هر گروه را در دستیابی به اهداف فعالیتهای سوپر۵s ارزیابی و ثبت می‌کنند و این مطابق با روشهای رقابت درون سازمانی سوپر۵s انجام می‌شود.