آموزش مرتبط با مرحله ساماندهی در سیستم ۵s

مرحله ساماندهی اولین رکن از ارکان نظام ۵S می‌باشد. شرایط استرس‌زا به کمک مرحله ساماندهی برای کارگران در محیط کار حذف می‌شود.

سیستم ۵s و خلاصه هر یک از ارکان ۵s

lماهیت سیستم ۵s درباره حذف فرایندهای اضافی فاقد ارزش از طریق ارتقاء روشهای استاندارد برای انجام کارهای ضروری می‌باشد و باعث روانسازی کارها می‌شود.

ساختار تشکیلات و شرح وظایف کمیته‌های سیستم ۵s

شرح وظایف کمیته های ۵s ، شامل اصول پنجگانه با شعار پاکیزگی، زیبایی، سلامت و کارایی فراوان، به دنبال دستیابی به اهداف خاص می‌باشد.

۵s چیست و تاریخچه ۵s در ایران باستان

در رابطه با ۵s کد به فراوانی انتشار یافته که در بین آنها از کتاب کایزن علمی می توان به عنوان اولین کتاب مرتبط با ۵s نام برد.

جایگاه ۵S در مدلهای کیفیت و بهره‌وری

برای توسعه مفهومی و اجرا یی کیفیت و بهره وری در ژاپن شش برنامه توسعه یافت. این برنامه‌ها به طور وسیعی با یکدیگر ادغام شده و در صنایع ژاپن به کار گرفته شدند.

نقش ۵s در استانداردهای مدیریتی

در استانداردهای مدیریتی جهانی، الزامات متعددی وجود دارد که لازم الاجراست. ولی برای تحقق این الزامات روش و تکنیک خاصی پیشنهاد نشده است.

مفهوم ۵s و اجرای تکنیک ۵s

یکی از گام‌های اجرایی ایجاد فضای مناسب در محیط کار به وسیله اجرای تکنیک ۵s است. این تکنیک بر ایجاد محیط مرتب و پاکیزه، استاندارد و سازمان یافته تأکید دارد.

پنجمین S از برنامه ۵S – انضباط و نگهداری

پنجمین S از برنامه ۵s، انضباط و نگهداری یا Shitsuke است. به زبان ساده انضباط و نگهداری به معنی شکل دهی عادات صحیح در رعایت استانداردها است.

چهارمین S از ۵S – اجرای استانداردسازی

چهارمین S استانداردسازی یا Seiketsu است. به زبان ساده پاکیزه سازی به معنی اجرای استانداردسازی وضعیت حاصل از سه s قبلی است.

مفهوم اجرای ۵S و نکات مهم در اجرای آن

اجرای ۵s روش نظام یافته‌ای برای ساماندهی و آراستگی محیط کاری و برقراری مقررات و استانداردها و حفظ نظم و انضباط لازم برای انجام صحیح کارها است.