معرفی کتاب پیاده سازی گام به گام نظام آراستگی ۵S

یکی از موفق‌ترین روشهای حفظ نظم و انضباط که منجر به افزایش بهره‌وری، افزایش ایمنی، روان سازی جریان تولید و… می‌شود، پیاده سازی نظام آراستگی ۵s می‌باشد.

معرفی کتاب مهندسی فعالیت‌های سوپر ۵s در سازمان

اهداف فعالیت های سوپر ۵s ایجاد و عرضه خلاقیت و فعالیت و مشارکت بیشتر در بهره‌وری و از همه مهمتر ایجاد انگیزه کاری و انسانیت بیشتر به طور مستمر می‌باشد.

معرفی کتاب سیستم و مدل هفت سین آراستگی (۷s)

نظام هفت سین آراستگی در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی در همه ابعاد و اندازه‌ها و شرایط مالکیتی قابل اجرا و فوق العاده اثربخش می‌باشد.

معرفی کتاب نظام آراستگی محیط کار ۵s به زبان ساده

نظام آراستگی ۵s یکی از مباحث عمده در مدیریت می‌باشد که ابتدا در ژاپن و سپس در سایر کشورها به کار گرفته شده است. نظام آراستگی ۵s بهره‌وری را به دنبال دارد.

مراحل اجرای ممیزی سیستم ۷s و تایین شاخصهای ارزیابی این سیستم

نظر به اینکه اجرای ممیزی سیستم ۷s یک روند دائم و همیشگی می‌باشد و اجرای کامل آن در مدت کوتاه امکان پذیر نمی‌باشد، واحدهای سازمان باید در اجرای آن کوشا باشند.

مشکلات اجرایی در استقرار سیستم ۷s و راهکارهای اجرایی آن

برای اجرای سیستم ۷s مشکلاتی وجود دارد که بهتر است قبلاً آنها را شناخته و برای مقابله با آنها خود را آماده کنیم. در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم.

آخرین رتبه از ارکان سیستم ۵s- تثبیت

تثبیت پنجمین و آخرین رتبه از ارکان سیستم ۵s می‌باشد. این رکن بستر لازم برای حفظ نظم و ترتیب و ایجاد بهبود در محیط کاری را به وجود می‌آورد.

چهارمین رکن از نظام ۵s – استانداردسازی

استاندارد سازی چهارمین رکن از نظام ۵s می باشد. در طول این مرحله شما فرآیندهای را ایجاد می‌کنید که عدم انطباق‌ها را شفاف سازی می‌کند.

مرتب کردن و پاکیزه‌سازی محیط کار در سیستم ۵S

پیش بینی می‌شود در نظام ۵S بر حسب گستردگی و شرایط موجود در محیط کار مرحله مرتب کردن و پاکیزه‌سازی بین ۶ تا ۱۴ ساعت زمانبر باشد.

آموزش مرتبط با مرحله ساماندهی در سیستم ۵s

مرحله ساماندهی اولین رکن از ارکان نظام ۵S می‌باشد. شرایط استرس‌زا به کمک مرحله ساماندهی برای کارگران در محیط کار حذف می‌شود.