معرفی کتاب ساماندهی محیط کار و منزل بر اساس سیستم ۵s

۵s یکی از مباحث مهم مدیریتی است که هدف اصلی آن ساماندهی محیط کار، برقراری نظم و ترتیب، پاکیزه‌ سازی و زیباسازی محیط کار می‌باشد.

نظام مدیریت آراستگی ۵s و نقش کلیدی آن در نگهداری خودگردان اپراتوری

با اجرای به موقع و با کیفیت نظام مدیریت آراستگی ۵s به طور اتوماتیک گام‌های هفتگانه اجرایی نگهداری خود گردانA.M پدیدار و جاری می‌گردد.

معرفی کتاب نقش ۵S در نگهداشت تجهیزات

در این مطلب به معرفی کتاب نقش ۵S در نگهداشت تجهیزات می‌پردازیم. این کتاب ارتباط نظام مدیریت آراستگی ۵S و سیستم نگهداری خودگردان را بررسی و تشریح می‌کند.

ساختار تشکیلات و شرح وظایف کمیته‌های سیستم ۵s

شرح وظایف کمیته های ۵s ، شامل اصول پنجگانه با شعار پاکیزگی، زیبایی، سلامت و کارایی فراوان، به دنبال دستیابی به اهداف خاص می‌باشد.

استاندارد رنگ در ۵S و سایر استانداردهای مورد استفاده در ۵s

امروزه ازمدیریت و استاندارد رنگ‌ها نه تنها برای شناسایی و زیبایی بلکه جهت تشویق و ترغیب کارکنان به کار، نیز استفاده می‌نمایند.

نقش ۵s در محیط کار

هدف از اجرای تکنیک ۵s، بهسازی شرایط موجود در محیط کار و زندگی به کمک افراد همان مجموعه است.بهسازی کیفیت مطلوب محصولات و بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

پنجمین S از برنامه ۵S – انضباط و نگهداری

پنجمین S از برنامه ۵s، انضباط و نگهداری یا Shitsuke است. به زبان ساده انضباط و نگهداری به معنی شکل دهی عادات صحیح در رعایت استانداردها است.

چهارمین S از ۵S – اجرای استانداردسازی

چهارمین S استانداردسازی یا Seiketsu است. به زبان ساده پاکیزه سازی به معنی اجرای استانداردسازی وضعیت حاصل از سه s قبلی است.

سومین s از ۵s- پاکیزه‌سازی محیط کار

سومینs در ۵s پاکیزه سازی است. به زبان ساده پاکیزه سازی محیط کار به معنی رفع آلودگی‌ها و منشا آنها و پاکیزه سازی کامل محیط است.

دومین s از ۵s- نظم و ترتیب در محل کار

دومینs در ۵s نظم و ترتیب است. به زبان ساده نظم و ترتیب در محل کار، یعنی استقرار اشیاء در بهترین مکان جهت دستیابی سریع به آنها.