پا از روی گاز بر ندارید. (مقاومت کارکنان در پیاده سازی ۵S)

دستاوردهای نظام آراستگی ۵S، عوامل موفقیت و موانع و مشکلات

 دستاوردهای اجرای نظام ۵S:

 1. بهبود بهره وری شرکت بوسیله شناسایی و رفع اتلافهای سازمانی و اداری ( MUDA ) ناشی از فقدان نظام آراستگی
 2. ارتقاء روحیه کاری، رضایتمندی شغلی و شادابی کارکنان به دلیل زیباسازی و آراستگی محیط کار
 3. پویاتر نمودن فرهنگ سازمانی و فعالسازی کارکنان در جهت مشارکت و بهبودجویی در محیط کار
 4. ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی و تیمی به دلیل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام ۵S در قالب کار تیمی.
 5. بهبود در وضعیت ایمنی محیط کار
 6. بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
 7. بهبود روابط انسانی
 8. دسترسی سریع به اسناد ، مدارک و سوابق
 9. ایجاد بستر و زمینه مناسب برای اجرای سایر نظام های مدیریتی، از جهت عادت به نظم پذیری و استانداردسازی سیستم
 10. تسریع در جابجایی
 11. کاهش هزینه های در گردش
 12. بهبود و تقویت عملکرد تیمهای کاری
دستاوردهای نظام آراستگی محیط کار

دستاوردهای نظام آراستگی محیط کار

عوامل موفقیت اجرای نظام ۵S:

برخی از عوامل موثر در اجرا و پیاده سازی موفق این نظام عبارتند از :

 • حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از این نظام
 • بسترسازی ، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
 • آموزش مستمر در کلیه سطوح ( مدیران ارشد ، میانی و کلیه کارکنان ) جهت توجیه اهداف ، منافع و استانداردها و مکانیزم عملکرد در نظام ۵S
 • انتخاب افراد آگاه و دلسوز ، علاقمند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام ۵S
 • مستمر بودن و تداوم اجرای نظام ۵S
 • تهیه دستورالعمل های اجرایی ، چک لیست های ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روشهای پیاده سازی و افزایش اثربخشی این نظام
 • تهیه و اجرای روش های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر این نظام
 • تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و حمایت کامل وی

فواید نظام آراستگی محیط کار

موانع و مشکلات اجرای نظام ۵S :

– عمده ترین موانع و مشکلات عبارتند از :

 • عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
 • عدم شناخت کافی از این نظام و توانایی های آن و عدم حمایت لازم مدیران
 • عدم توجه به تداوم اجرای اصول ۵S و بلندمدت بودن اجرای آن
 • ساده انگاشتن نظام ۵S و عدم بررسی عمیق آن
 • تصویر و برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
 • نگرش حل کلیه مسائل از طریق این نظام

مجموعه های آموزشی و پیاده سازی ۵ اس را در زیر مشاهده کنید:

مراحل اجرای نظام آراستگی محیط کار ۵S و تعریف ۵ اس

مراحل اجرای نظام آراستگی محیط کار ۵S

سازمان ملی بهره وری ژاپن برای اجرای  ۵S مراحل زیر راپیشنهادکرده است.

بیشتر بخوانید

درباره نظام آراستگی محیط کار ۵S

مقدمه ای بر نظام آراستگی محیط کار

نظم، ترتیب و ایمنی از مهم ترین پارامتر های دستیابی به موفقیت در سازمان ها ست. نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی مدل ها و استانداردهای مدیریتی و تعالی سازمانی، مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور و با توجه به منافع ایجاد انضباط و نظم، سازمان های سرآمد، اقدامات جدی و مؤثری در این رابطه به انجام رسانیده اند.

 در این راستا، مدل های مختلفی در خصوص ساماندهی محیط توسط سازمان ها بکار گرفته شده است ولی نظم و ترتیب نهفته در فرهنگ ژاپنی ها، باعث ایجاد و توسعه مدلی برای پاکسازی، انضباط، نظافت، نگهداری و فرهنگ سازی در یک سازمان شده است. این موارد، به عنوان یک مدل آراستگی، ۵S نامگذاری شده است. برای دستیابی به اهداف و آرمانهای کاری باید در ابتدا زمینه و شرایط لازم برای دستیابی به آن را فراهم آورد.

 ایجاد شرایط مطلوب در محیط کار و زندگی کاری در صورت به خدمت گرفتن تکنیک ها و اصول ۵S ( پاکیزگی، نظم و ترتیب، تمیزی، استانداردسازی و نهادینه کردن) و همچنین تدوین برنامه دقیق زمانبندی شده فعالیت اجرائی میسر می باشد. این روش در ایجاد محیطی سازمان یافته، مرتب و پاکیزه، استاندارد و سامان یافته تاکید دارد.

 در عین حال با توجه به تاکید این تکنیک بر مفاهیم بسیار ساده و ابتدائی، درک آن بسیار آسان است ولی برای اجرای مؤثر آن همکاری و مشارکت آحاد کارکنان را می طلبد. نظام آراستگی ضمن آموزش اصول ابتدائی کیفیت گرائی، سازمان ها را در دستیابی به بهره وری بالاتر یاری می رساند که این مهم از طریق اجرای نظام مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM ) تحقق می یابد و برای اجـرای این نظام نیز بـاید بستر فـرهنگی لازم و منـاسب را ایجاد نمود کـه اولیـن اقـدام آن اجرای اصول ۵S می باشد. در سال ۱۹۸۰ برای اولین بار ۵S  در کشور ژاپن معرفی شد و سپس به دیگر کشورها از جمله سنگاپور، مالزی، تایلند، برزیل، روسیه، مجارستان و … منتقل گردید.

بیشتر بخوانید